باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
مکانیک

مکانیک کسی است که با استفاده از ابزار به تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها و ابزارهای مکانیکی مانند موتور و ماشین می‌پردازد.بسیار از مکانیک ها در تنها در یک زمینه خاص مهارت دارند.
نگاره بالا یک کارگر مکانیکی را نشان می دهد که در یک نیروگاه حرارتی در حال کار است. (تاریخ ۱۹۲۰ میلادی)

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش