الگو:نر/2012-05-17

نگارهٔ روز
منال شریف

منال شریف، فعال حقوق زنان در عربستان سعودی، به عنوان یکی از پدیده‌های مربوط به بهار عربی شناخته شده است. او نخستین زنی است که در اقدامی اعتراض آمیز به طور علنی در عربستان سعودی اقدام به رانندگی کرد (۱۷ می ۲۰۱۱).

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش