الگو:نر/2012-12-12

نگارهٔ روز
صدام حسین

صدام حسین عبدالمجید تکریتی ( م: ۲۸ آوریل ۱۹۳۷ - ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶) از رهبران حزب انقلابی بعث و رئیس‌جمهور عراق (۱۹۷۹ تا ۲۰۰۳) در جریان جنگ ایران و عراق (۱۹۸۸–۱۹۸۰) و جنگ اول خلیج فارس (۱۹۹۱) بود. صدام توسط آمریکا و متحدانش در جریان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، سرنگون و توسط سربازان آمریکایی در ۱۳ دسامبر همان سال دستگیر شد. دولت موقت عراق که منصوب قوای تحت رهبری آمریکا بود او را محاکمه کرد. در ۵ نوامبر ۲۰۰۶ او به اتهام اعدام ۱۴۸ عراقی شیعه مظنون به برنامه‌ریزی برای ترور او، مجرم شناخته و به اعدام با طناب دار محکوم شد.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش