باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
مریخ‌نورد کنجکاوی

کنجکاوی یا کیوریاسیتی نام مریخ‌نوردی است که در اواخر سال ۲۰۱۱ توسط راکت اتلس ۵ پرتاب شد و در ۶ اوت ۲۰۱۲ به مریخ رسید.این مریخ‌نورد در اندازه یک خودرو متوسط بوده و طول آن ۲.۷ متر و وزن آن ۹۰۰ کیلوگرم است که شامل ۸۰ کیلوگرم دستگاه‌های علمی است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش