نگارهٔ روز
باکره سوگوار

باکره سوگوار ذهنیت پردازی جسم بدون جان عیسی در آغوش مریم است که در حال سوگواری می‌باشد. این مفهوم اولین بار در هنر آلمانی سده ۱۴ میلادی ظاهر شد و همچنین مضمون مریم عذرا و مسیح کودک در نگاره‌ها و تندیس‌های اواخر قرون وسطی رایج گردید. مجسمه باکره سوگوار اثر میکلانژ (نگاره برگزیده امروز) از مشهورترین نمونه این تجسم است.

User:Glimz
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش