الگو:نر/2014-02-20

نگارهٔ روز
گوریل غربی سرزمین‌های پست

گوریل غربی سرزمین‌های پست نام یک گوریل غربی است که در جنگل‌ها و مناطق کوهستانی آفریقای مرکزی در کشور آنگولا زندگی می‌کند.

کاربر:Didier Descouens
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش