نگارهٔ روز
اثر استرایسند

اثر استرایسند پدیده‌ای است که در آن تلاش برای حذف، پنهان کردن و یا سانسور برخی اطلاعات، منجر به انتشار و دیده شدن بیشتر آن توسط عموم شود. این پدیده معمولا توسط اینترنت تسهیل می‌شود.
نگاره‌ ویلای باربارا استرایسند که نام‌ اثر استرایسند از آن گرفته شده است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش