الگو:نر/2014-04-26

نگارهٔ روز
ویلیام شکسپیر

امروز چهارصد و پنجاهمین سالگرد زادروز ویلیام شکسپیر است. او شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیسی بود. ویلیام شکسپیر را بزرگ‌ترین نویسنده در زبان انگلیسی می‌دانند.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش