الگو:نر/2014-07-23

نگارهٔ روز
سنجاقک‌های کالوپتریکس

سنجاقک‌های کالوپتریکس سرده‌ای از تیره سنجاقک‌های پهن‌بال هستند. تصویر سنجاقکی به نام دوشیزه زیبا (نر) را نمایش می‌دهد که گونه‌ای از سنجاقک‌های کالوپتریکس می‌باشد.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش