باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
جوشکاری قوسی با گاز محافظ

«عملیات جوشکاری قوسی با گاز محافظ»
اساس این نوع جوشکاری بر برقراری قوس الکتریکی میان الکترود یا سیم‌جوش مصرف شدنی و قطعه کار می‌باشد و قوس و حوضچه جوش توسط گاز بی اثر محافظت می‌گردد. این روش به دو صورت خودکار و نیمه‌خودکار قابل انجام می‌باشد. تمام فلزات و آلیاژهای مهم صنعتی مانند فولادهای کربنی، فولادهای کم آلیاژ، فولادهای زنگ نزن، آلیاژهای آلومینیم، مس، نیکل، با این روش قابل جوشکاری می‌باشند.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش