نگارهٔ روز
شاپرک پیندی

شاپرک پیندی گونه‌ای شاپرک است که در خانواده شاپرک‌های شبح قرار دارد. شاپرک پیندی در استرالیا زندگی می‌کند. این شاپرک در هر بار تخم ریزی ۱۰/۰۰۰ تخم می‌گذارد.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش