نگارهٔ روز
زنبور سوسکی افسانه‌ای

زنبور سوسکی افسانه‌ای زنبورواری است که در تیره زنبورهای وحشی سوسکی قرار دارد. این حشره بومی کشور تایلند است. این زنبور در سال ۲۰۱۴ به وسیله مایکل اوهل توصیف علمی گردید.
در مجموعه داستان‌های هری پاتر از این زنبور برای ساخت موجودی که روح انسان‌ها را می‌مکید، استفاده شده است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش