الگو:نر/2015-11-24

نگارهٔ روز
عتصویری از چند سیاه‌کاج اروپایی در هنگام غروب

تصویری از چند سیاه‌کاج اروپایی در هنگام غروب در سیزر آلم، التو آدیجه، ایتالیا؛ در نزدیک محدوده ساسولنگو.
سیاه‌کاج اروپایی نام یک گونه از سرده سیاه‌کاج است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش