الگو:نر/2016-11-12

نگارهٔ روز
فرچه‌پای نقره‌ای

فرچه‌پای نقره‌ای از گونه پروانه‌هایی است که در سال ۱۷۵۸ میلادی توصیف علمی شدند، اروپا و بخشی از آفریقای شمالی و مناطق معتدل آسیا زیستگاه آن است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش