الگو:نر/2017-01-03

نگارهٔ روز
عمارت بادگیر

عمارت بادگیر یکی از بناها و ساختمان‌های کاخ گلستان، تهران است در زمان فتحعلی شاه قاجار ساخته شده و در زمان ناصرالدین شاه تغییرات زیادی در آن صورت گرفته است. نام این بنا برگرفته از بادگیر بلند این ساختمان است. مظفرالدین‌شاه قاجار در این عمارت تاج‌گذاری کرده است.
این تصویر نمایی از سقف عمارت بادگیر را نشان میدهد.

کاربر:Poco a poco
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش