الگو:نر/2017-01-05

نگارهٔ روز
حمام وکیل (شیراز)

حمام وکیل از مجموعه بناهای وکیل است که به فرمان کریم خان زند در شیراز ساخته شده‌است. این حمام در کانون این شهر و نزدیک دیگر بناهای دورهٔ زندیه، همچون بازار وکیل و مسجد وکیل جای دارد. این بنا با شمارهٔ ۹۱۷ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده‌است.

کاربر:Poco a poco
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش