الگو:نر/2017-02-19

نگارهٔ روز
معبد گارنی

معبد گارنی در سده سوم پیش از میلاد در دورهٔ حکومت دودمان اروندی بنا شده است که در ۲۷ کیلومتری شرق ایروان، در بین کوه‌های گغاما، در کنار روستای گارنی، قرار دارد. معبد گارنی مستطیل شکل و دارای ابعاد ۱۱/۵×۱۵/۷ متر با ارتفاع ۲/۸ متر است.
در زمان جنگ‌های ایران و روم، در سده اول میلادی، معبد به اشغال نیروهای روم درآمد که آن را ویران کرد اما پس از عقد پیمان راندیا در ۶۲ میلادی، نرون امپراتور روم، هزینهٔ بازسازی قلعه را پرداخت و تیرداد یکم پادشاه ارمنستان در سال ۷۵ میلادی اقدام به بازسازی آن کرد.

کاربر:Poco a poco
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش