الگو:نر/2017-04-11

نگارهٔ روز
پیمان صلح اردن و اسرائیل

نگاره‌ای به تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۹۴ و دقایقی پس از امضای پیمان صلح اردن و اسرائیل در عَقَبه، اسحاق رابین نخست‌وزیر اسرائیل (راست) و ملک حسین پادشاه اردن (چپ) را در حال کشیدن سیگار و در حالتی دوستانه نشان می‌دهد.
بر اساس توافق‌نامه صلح، اردن رسما کشور عبری را به رسمیت می‌شناخت و در عوض، اسرائیل از ۳۸۰ کیلومتر مربع از اراضی متعلق به اردن که در جریان جنگ شش روزه به غنیمت گرفته‌بود، خارج می‌شد.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش