الگو:نر/2017-04-30

نگارهٔ روز
اورشلیم اوایل قرن ۲۰

تصویری از شهر اورشلیم از سمت جنوب شرقی که دیوارهای شهر، قبه الصخره و مسجد الاقصی را نشان میدهد. تصویر متعلق به اوایل قرن بیستم است.

American Colony
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش