باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
مسجد شاه

مسجدشاه که به نام‌های مسجد سلطانی و از پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران به مسجد امام نیز شهرت دارد در ضلع جنوبی میدان نقش جهان قرار دارد. این بنا که در قرن یازدهم هجری ساخته شده در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ۱۰۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و همچنین به عنوان یکی از میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.

کاربر: Poco a poco
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش