نگارهٔ روز
بازگشت قایق دوک ونیز

بازگشت قایق دوک ونیز به اسکله در روز جشن عروج، نام اثری از کانالتو، نقاش مشهور ایتالیایی است. برخی از شناخته‌ شده‌ترین آثار کانالتو مربوط به چشم‌اندازهای شهر ونیز می‌شوند.
این اثر اکنون در موزه پوشکین نگه‌داری می‌شود.

نقاش: کانالتو
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش