نگارهٔ روز
راه باریک سرخ

اثر راه باریک سرخ خلق شده توسط هارولد اچ.پیفارد
برای گرامیداشت سربازان کشته شده در جنگ جهانی اول در ماه نوامبر در بریتانیا از نماد شقایق استفاده می‌شود.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش