نگارهٔ روز
Auguste Renoir - A Girl with a Watering Can - Google Art Project.jpg

دختری با یک آب‌پاش، یک نقاشی به سبک امپرسیونیسم است که توسط پیر آگوست رنوآر در سال ۱۸۷۹ کشیده شده‌است. این نقاشی ظاهراً در باغ معروف مونه در ارژانتوی فرانسه کشیده شده است. نقاشی دختری را نشان می‌دهد که پیراهنی آبی به‌تن دارد و آب پاشی را در دستش نگه داشته‌است.
این اثر اکنون در نگارخانه ملی هنر آمریکا نگه‌داری می‌شود.

نقاش: پیر آگوست رنوآر
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش