باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
Portrait of a Man in a Turban (Jan van Eyck) with frame.jpg

پُرترهٔ مردی با دستار قرمز، احتمالا خودنگاره‌ای از یان وان آیک، نقاش سدهٔ ۱۵ فلاندری است.
این اثر به همراه قاب اوریژینالش در نگارخانه ملی لندن نگه‌داری می‌شود.

نقاش: یان وان آیک
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش