باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
Harry R. Hopps, Destroy this mad brute Enlist - U.S. Army, 03216u edit.jpg

امروز سال‌روز اعلان جنگ از سوی ایالات متحده آمریکا به امپراتوری آلمان در جریان جنگ جهانی اول است.
این جانور دیوانه را نابود کنید، نام پوستری با مظمون پروپاگاندای جنگ است که هم‌زمان با ورود ایالات متحده به جنگ جهانی اول و در جهت تأثیرگذاری بر افکار عمومی و جذب سرباز برای ارتش آمریکا طراحی‌شد.
پوستر، گوریلی وحشی و بربرنما را در حالی که گرزی خونین را به دست و کلاه پیکل‌هاوپ (که مختص ارتش پروس بود) را بر سر دارد و دختر نیمه‌برهنه و وحشت‌زده‌ای را در بغل گرفته و به سوی آب‌های آرام آمریکا در حین حرکت است.
از این پوستر به عنوان نمونه‌ای از آثار هنری آلمان‌هراسانه یاد می‌شود.

طراح: هری ر. هاپس
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش