نگارهٔ روز
Conus marmoreus 01.jpg

قیفی بی‌الگو، گونه‌ای از حلزون درنده دریایی است. این گونه در سردهٔ حلزون‌های قیفی قرار دارد.
مجمع‌الجزایر چاگوس، سواحل ماداگاسکار، خلیج بنگال، اطراف جزیره فیجی و جزایر مارشال زیستگاه این جانور دریایی است.

عکاس: Llez
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش