باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
Conus marmoreus 01.jpg

قیفی بی‌الگو، گونه‌ای از حلزون درنده دریایی است. این گونه در سردهٔ حلزون‌های قیفی قرار دارد.
مجمع‌الجزایر چاگوس، سواحل ماداگاسکار، خلیج بنگال، اطراف جزیره فیجی و جزایر مارشال زیستگاه این جانور دریایی است.

عکاس: Llez
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش