الگو:نر/2018-05-02

نگارهٔ روز
Leonardo da Vinci Virgin of the Rocks (National Gallery London).jpg

امروز، سال‌روز درگذشت لئوناردو دا وینچی، نقاش، مجسمه‌ساز و معمار برجستهٔ ایتالیایی است.
بانوی صخره‌ها، نسخه نگارخانه ملی لندن، یکی از آثار نقاشی انگشت‌شمار باقی‌مانده از لئوناردو دا وینچی است.
این اثر، ملاقات عیسی مسیح در کودکی با یحیی را در جریان گریز به مصر باستان به تصویر کشیده‌است.

نقاش: لئوناردو دا وینچی
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش