نگارهٔ روز
Sympetrum sanguineum qtl10.jpg

نگاره‌ای از نحوهٔ جُفت‌گیری سنجاقک‌های جهنده سرخ. سنجاقک‌ها بعد از جُفت‌گیری، جفتشان را همه‌جا به‌دنبال خودش می‌کشند تا جای مناسبی برای تخم‌ریزی پیدا کنند.

عکاس: Quartl
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش