باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
Mumified head IMG 0515.jpg

نگاره‌ای از کلهٔ مومیایی و طلاکاری شدهٔ یک مرد رومی. این مومیایی اکنون در موزه هنرهای زیبای لیون نگه‌داری می‌شود.

عکاس: Rama
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش