الگو:نر/2018-08-22

نگارهٔ روز
Shah Alam II (1759-1806), the blind mughal Emperor, seated on a golden throne..jpg

شاه عالم لمیده بر تخت طاووس، نام اثری است منسوب به خیرالله، نقاش برجستهٔ دربار گورکانی که درآن شاه عالم دوم، پادشاه نابینای گورکانی را لمیده بر تخت طاووس و در کنارش، ولیعهدش اکبر و دو تن از درباریان به تصویر کشیده‌است.
این اثر اکنون در موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن نگه‌داری می‌شود.

نقاش: خیرالله
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش