باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
Torre del silencio, Yazd, Irán, 2016-09-21, DD 65.jpg

نگاره‌ای از برج خاموشان در شهر یزد.
دَخمه یا برج خاموشان مکانی‌ست که درگذشته، زرتشتیان مردار آدمیان را بنا بر عقایدشان در آن می‌گذاردند تا گوشت مردار توسط درندگان و مردارخواران شود.

عکاس: دیگو دِلسو
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش