باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
White peach and cross section edit.jpg

هلو، میوه آبداری است که دارای یک هسته سخت، گوشت زرد، یا نسبتاً سفید و پوستی مخملی می‌باشد.

عکاس: Fir0002
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش