نگارهٔ روز
Man with a Saluki.jpeg

پُرترهٔ مرد با تازی بویی، نام اثری است نسبت داده‌شده به دوست‌محمد.
دوست‌محمد، مینیاتوریست دربار صفوی و یکی از برجسته‌ترین نگارگران ایرانی سدهٔ ۱۶ میلادی بود. از آثار برجستهٔ باقی‌مانده از وی می‌توان به صفحات متعددی از شاهنامه طهماسبی و «مجموعهٔ مرقع بهرام میرزا» اشاره کرد.
این اثر اکنون در مجموعهٔ داوود نگه‌داری می‌شود.

نقاش: دوست‌محمد (نسبت داده‌شده به)
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش