الگو:نر/2018-09-10

نگارهٔ روز
Paysandisia archon MHNT Fronton.jpg

نگاره‌ای از زیر و روی یک شاپرک آرکون نر. این شاپرک بزرگ دارای پهنای بال ۹ تا ۱۱ سانتی‌متر است.

عکاس: Archaeodontosaurus
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش