الگو:نر/2018-09-14

نگارهٔ روز
Dārābnāmah 42v.png

نگاره‌ای از نسخه‌ای از داراب‌نامه متعلق به کتابخانه بریتانیا.
در این بخش از داستان بوزینگان که سلاح‌هایی از جنس استخوان ماهی در دست دارند سوار بر لاکِ لاک‌پشت به کشتی طمروسیه حمله‌ور می‌شوند. از میان افرادِ در کشتی تنها یکی تفنگ به دست دارد و سایرین با تیر و کمان از خود دفاع می‌کنند.

متن: ابوطاهر طرسوسی
مینیاتور: بهوره

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش