الگو:نر/2018-09-22

نگارهٔ روز
Cairns birdwing - melbourne zoo.jpg

بال‌پرنده‌ای کنزی، نام یک گونه از تیره پروانه‌های دم‌چلچله‌ای است.
بال‌پرنده‌ای کنزی بزرگترین پروانه بومی در استرالیا می‌باشد. طول بال پروانهٔ ماده ۱۵۰ میلی‌متر و پروانهٔ نر ۱۲۵ میلی‌متر است.

عکاس: Fir0002
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش