الگو:نر/2018-12-09

نگارهٔ روز
Neue Wache, Unter den Linden, Berlin-Mitte, Nacht (HDR).jpg

امروز در تقویم سازمان ملل متحد، روز جهانی یادبود و کرامت قربانیان جنایتِ نسل‌کُشی است.
نگاره‌ای از ساختمان نویه واخه در منطقهٔ میته، برلین که برای گرامی‌داشتِ «یادبود قربانیان کشته‌شده در جنگ و دیکتاتوری» بنا شده‌است.
این بنا توسط کارل فریدریش شینکل به سبک معماری نئوکلاسیک طراحی شده‌است.

عکاس: Code
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش