الگو:نر/2019-05-03

نگارهٔ روز
Abdurrahman Hilmi - Meşk (calligraphy exercise) - Google Art Project.jpg

نمونهٔ تمرین خطاطی عبدالرحمن حلمی.
او خطاط و کاتب عثمانی بود و از شاگردان رسیم افندی (ایگریکاپی مهمت) به شمار می‌رفت. عبدالرحمن حلمی خطاط و کاتب مسلطی بود و بیشتر عمر خود را به شاگردی و در مدرسهٔ ایاصوفیه استانبول گذراند.

خطاط: عبدالرحمن حلمی
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش