الگو:نر/2019-05-04

نگارهٔ روز
Goura scheepmakeri sclaterii 1 Luc Viatour.jpg

کبوتر کاکلی جنوبی، کبوتری بزرگ‌جثه از سردهٔ کبوتران تاجدار است که در جنگل‌های پست گینه نو زندگی می‌کند.
اتحادیه بین‌المللی حفاظت از محیط زیست (آی‌یوسی‌ان) نام این پرنده را از سال ۱۹۹۴ تا کنون به‌عنوان گونهٔ آسیب‌پذیر در سیاهه قرمز گونه‌های در معرض خطر خود وارد کرده است.
کبوتر کاکلی جنوبی توسط اتو فینش، طبیعی‌دان آلمانی کشف گردید.

عکاس: Lviatour
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش