خورشیدگرفتگی

خورشیدگرفتگی کلّی ۱۱ اوت ۱۹۹۹، که از اقیانوس اطلس تا خلیج بنگال قابل مشاهده بود. این خورشیدگرفتگی از ساعت ۸:۲۶ (یوتی‌سی) آغاز و حدود ۱۳:۴۰ به پایان رسید. طولانی‌ترین مدت‌زمان تاریکی حدود ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه و در رومانی بود.