عمارت کلاه فرنگی زندان قصر

زندان قصر کلاه‌فرنگی نوعی از معماری بناست که در ایران نمونه‌های بسیاری از آن وجود دارد. در این تصویر عمارت کلاه فرنگی زندان قصر، باغ موزه قصر کنونی، مشاهده می‌شود. قصر قاجار یکی از نخستین کاخ‌های ساخته شده در تهران بود که توسط رضاشاه تخریب و تبدیل به زندان گردید.

کاربر:مانفی