باز کردن منو اصلی

پل واسکو دو گاما

پل واسکو دو گاما از انواع پل‌های کابلی است. این پل در شمال شهر لیسبون قرار دارد. پل واسکو دو گاما دو شهر ساکاوم و آلکوشت را به هم متصل می‌کند. آرماندو ریتو طراح این پل ۱۷،۲ کیلومتری است. این پل از نوع دره گذر (Viaducts) و کابلی می‌باشد. عرض این پل ۳۰ و بلندای آن ۱۵۵ متر می‌باشد.