باز کردن منو اصلی

اچ‌دی ۹۳۱۲۹ای

اچ دی ۹۳۱۲۹ای یکی از درخشان‌ترین ستارگان کهکشان راه شیری است. این ستاره که یک ابرغول با ردهٔ طیفی O است حدود ۷۵۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد.