دیوید سوشی

دیوید سوشِی بازیگر بریتانیایی نقش هرکول پوآرو است. امروز زادروز این هنرمند می‌باشد.