الگو:نر محافظت شده/2013-12-15

دختری با گوشواره مروارید

امروز سیسصد و سی و هشتمین سالگرد درگذشت یوهانس فرمیر می باشد.
دختری با گوشواره مروارید اثر یوهانس فرمیر نگارگر هلندی

نقاش:یوهانس فرمیر