الگو:نر محافظت شده/2013-12-27

جوانه

جوانه‌های گرمک در حال سربرآوردن از خاک. نیروی شگرف این ساقه‌های کوچک، در حال پس زدن لایه‌ی سطحی خاک است.

کاربر:شهریار