الگو:نر محافظت شده/2013-12-31

آسیاب بادی در استونی

آسیاب بادی گونه‌ای آسیاب است که نیروی جنبشی آن از راه باد فراهم می‌گردد. معمولا در گذشته آسیاب‌های بادی را برای آرد کردن گندم می‌ساختند.
نگاره یک آسیاب بادی در کشور استونی را نمایش می‌دهد.