الگو:نر محافظت شده/2014-02-21

گندم

گندم یکی از مهم‌ترین غلات در جهان است. زمان برداشت گندم تحت تأثیر عواملی از جمله بارندگی، رطوبت نسبی، دمای هوا و همچنین رسیدن دانه قرار می‌گیرد. امروزه در سراسر جهان از وسایل مکانیکی خاصی برای برداشت گندم همانند کمباین استفاده میشود.

کاربر:Michael Gäbler