اثر استرایسند

اثر استرایسند پدیده‌ای است که در آن تلاش برای حذف، پنهان کردن و یا سانسور برخی اطلاعات، منجر به انتشار و دیده شدن بیشتر آن توسط عموم شود. این پدیده معمولا توسط اینترنت تسهیل می‌شود.
نگاره‌ ویلای باربارا استرایسند که نام‌ اثر استرایسند از آن گرفته شده است.