باز کردن منو اصلی

ملخ ایتالیکوس

ملخ ایتالیکوس گونه‌ای ملخ شاخ کوتاه است. این گونه مجموعا" ۱۰ زیرگونه دارد. ملخ ایتالیکوس در ماه اوت تخم می‌گذارد و عمرش یک سال است.

عکاس:User:Kulac